Sabado, Marso 03, 2012

"For Sale: Baby Shoes, Never Worn."

~~~ attributed to the master of literature Ernest Hemingway himself. Appreciate!

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento